Några av båtarna i föreningen

Knarr, (tolkning av Äskekärrsskeppet, daterat till 900-talet.) Byggd i Göteborg, sjösatt 1994.

Läs mer...

Byggd 1977 av båtbyggare Börje Andersson i Roslags-kulla, strax norr om Stockholm.

Läs mer...

Cafeet Eduard Melin var ursprungligen bogserbåt

Fiskebåt byggd 1931, har gått i fiske på västkusten tills 1975.

Läs mer...

Pandora är ett holländskt järnskepp från 1929

Läs mer...

AKLAND var ursprungligen en traditionell norsk fiskeskøyte

Läs mer...

 

Läs mer...

Klassisk motorseglare av lotsbåtstyp, byggd på Väggavarvet i Karlshamn 1956, ritad av Nils Lindh.

 

Läs mer...

Läs mer...

CallinaCallina är en M.S.J. Hansen Spidsgatter.

Byggd 1938 i Nyköping Falster, Danmark

 

 

CALLINA ÄR NU SÅLD!

Hon har seglat tillbaka till Danmark och har åter igen dansk flagg!

 

 

 

Byggår 1944. Byggd i ek på ek.
2’ bordläggning, som övergår i 2 1/2’ i de översta borden.
Helspantad direkt under skarndäck och 1’ mellan spanten i övrigt.
Är alltså byggd för att kunna ta rejäla smällar vid bordning av annat fartyg i hårt väder.
Konstruktör och byggare, Karl Andersson, Nötesund.
40’ x 15’ x 8’. Deplacement 18 ton.
Båttypen bygger på en mer än 100-årig seglartradition, med djupa och skarpa skrov,
vars mest utmärkande egenskaper är kryssningsvinkeln.
Detta är fundamentalt för manöverförmågan i trängda situationer liksom för möjligheterna
att i räddningstjänst kunna arbeta högt i vind nära en läkust.
Nordstiern har tjänstgjort som lotsbåt i Strömstad och Koster.
Hon var bl.a. aktiv i samband med flyktingtrafik från Norge vid slutet av kriget.
Också använd som livräddningskryssare.  Räddade t.ex. 14 liv under orkanen 1969.

 

en länk till en sida om arbete och annat på Nordstiern.

nordstiern.wordpress.com

Sina II är en Havskryssare ritad av Jac M. Iversen, byggd 1938 på Mobergs varv på Färjenäs i Göteborg.

Den är 36' lång (11m) och tre meter bred. Djupgåendet är 1,80m.

Båten är kravellbyggd med ekbord på ekspant. Däcket är i oregon pine och skandäck, ruffsarg mm. är i mahogny och relingen är i ask.

Sina är troligtvis konstruerad som ketch med bermudasegel, men är idag slupriggad.

Den har mestadels varit hemmahörande på ostkusten. På sextiotalet seglade hon en period i västindien och på USA:s ostkust.