Klippanhamnen

Klippanhamnen var livligt trafikerad flera hundra år före Göteborgs grundande. Den centrala handels-plats som utvecklats där älvmynningen grundade upp skyddades tidigt av Älvsborgs (gamla) fästning, och valdes senare till Ostindiska kompaniets lastplats i Göteborg. Vid början av 60-talet är Klippan huvudsakligen plats för lotsar (i nuvarande Sjömagasinet) och bogserare. Ångbåtsbryggan, i mitten av bilden ovan, härbärgerar mindre bruksbåtar och fritidsbåtar.

Klippans Bruksbåtsförening förvaltar i dag de sista resterna av den en gång så livliga miljön som var grunden till Göteborgs framväxt. I dag pågår ett projekt om att byggnadsminnesmärkesförklara Ångbåtsbryggan, för att dokumentera platsens betydelse som kulturarv.

Klippan var hamn för Ostindiefararna från Svenska Ostindiska Kompaniet, bl.a. skeppet Götheborg, vars moderna kopia syns på bilden ovan. 
Ostindiefararen Götheborgs äventyrliga resa till Canton 1743-45 är dokumenterad av skeppets kvartersmästare Mattias Holmers från Arholma (webbredaktörens farfarsfarsmorfarsfarsfarmors bror). Mattias Holmers blev senare kapten på ostindiefararna Stockholms Slott och Lovisa Ulrica.